Storage Facility - Metro Mini Storage

Metro Mini Storage

2800 W Farmington Rd

West Peoria, IL 61604

Weather at this Storage Facility

Fair
Current : 61F